நான் நினைக்கிறேன் இந்த வலி ஆபாச அழகான ஆசிரியர் ஓட்ட வேண்டும் நீங்கள் காட்டு Joi

காட்சிகள்: 527
நீங்கள் எப்போதும் ஆபாச அழகான ஆசிரியர் பெற மிகவும் கடினமாக இருக்கும் போது நான் கிண்டல் நீங்கள் எதுவும் ஆனால் இறுக்கமான உள்ளாடைகளை, அதனால் நான் ஏதாவது எடுத்து சிறப்பு என்று எனக்கு தெரியும் என்று, நீங்கள் உண்மையில் போல்.