வைர நேர்த்தியான வீட்டில் ஆபாச ஓர்டேகா

காட்சிகள்: 319
வைர ஓர்டேகா, புரூக்ளின் ஆபாச இளவரசி விஜயம் சிகாகோ அது முன் ஏற்பாடு ஸ்டூடியோ, எங்கே அவர் பெற்றார் "டிக்"கீழே நேர்த்தியான வீட்டில் ஆபாச அமர்வு மற்ற